DOTACJA 5000+ DLA OSP - Sklep strażacki - RescueSystem


Każda jednostka OSP, która uczestniczy w akcji przewożenia osób do punktów szczepień przeciw koronawirusowi, może otrzymać do 5 tysięcy złotych dotacji z MSWiA. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie odpowiedniej deklaracji do właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego PSP. Na cały rok 2021 zaplanowano wydanie na ten cel aż 79 milionów złotych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził procedurę dofinansowania dla jednostek OSP, które biorą udział w transporcie osób mających trudności z poruszaniem się do punktów szczepień przeciwko koronawirusowi.

Jednostki OSP otrzymają dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym środków ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa strażaków ochotników oraz osób przewożonych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie wniosku złożonego przez jednostkę OSP w łącznej wysokości nie wyższej niż 5000 zł dla jednostki OSP - informuje MSWiA.

Środki przeznaczone dla OSP będą przekazywane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek powinny podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu OSP zgodnie z KRS.

Wniosek należy złożyć we właściwej Komendzie PSP.

Dodatkowo Wniosek można złożyć przez internet korzystając z profilu zaufanego.

POBIERZ WNIOSEK

WZÓR WNIOSKU

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest deklaracja przystąpienia jednostki OSP do realizacji zadania i zgłoszenie się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego PSP,który dokonuje stosownej oceny i wyboru jednostki (w tym potwierdza dysponowanie przez jednostkę OSP wystarczającym potencjałem ludzkim lub odpowiednim środkiem transportu) i wydaje opinię w zakresie wyboru jednostki OSP.

Dofinansowanie Z MSWiA można przeznaczyć na zakup następujących materiałów:

Nasza propozycja:

  • płyn, żel do dezynfekcji rąk
  • maseczka ochronna jednorazowa
  • maseczka ochronna wielokrotnego użytku
  • rękawiczki jednorazowe
  • kombinezon ochronny (jednorazowy, wielorazowy)
  • gogle, okulary ochronne
  • Płyn do dezynfekcji